Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang Dynasties 5 Việt Sub (2015)

Diễn viên

: Dư Thiếu Quần, Tôn Diệu Kỳ, Huệ Anh Hồng, Mạch Trường Thanh

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Cổ Trang


Năm sản xuất

:

2015


Thời lượng: (2/60)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang Dynasties 5 Việt Sub (2015)

Đại Đường năm Cao Tông Vĩnh Vi, gian thần Võ Tam Tư tác quai tác quái, ức hiếp bách tính, cháu trai của Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý người lập nhiều công lao to lớn cho đại Đường, con trai của Lưỡng Liêu Vương Tiết Đinh Sơn- Tiết Cương là một người hào hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình là ra tay tương trợ, do đó đã đắc tội với Võ Tam Tư! Hắn hãm hại trung lương
Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang Dynasties 5 Việt Sub (2015)Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang Dynasties 5 Việt Sub (2015)