Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu - Vampire Hunter D: Bloodlust Việt Sub (2000)Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu - Vampire Hunter D: Bloodlust Việt Sub (2000)http://phimonline.xyz/