Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)

Diễn viên

: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành

Quốc gia

:

Hồng Kông


Thể loại

:

Hành Động


Năm sản xuất

:

2018


Thời lượng: Full
Trạng thái: Thuyết Minh

Nội dung Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)

cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một phi vụ tiền giả động trời và bắt được Lee Man, một thành viên chủ chốt của đường dây tiền giả khi hắn đang chạy trốn sang Thái Lan. Các thanh tra cảnh sát đang nỗ lực tìm ra chân tưóng của Painter, kẻ chủ mưu đứng đầu băng đảng làm tiền giả từ lời khai của Lee Man.
Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)