Lịch Sử Của Ca Lích - Dragon Ball Z - The History Of Trunks Việt Sub (1993)Lịch Sử Của Ca Lích - Dragon Ball Z - The History Of Trunks Việt Sub (1993)