Chuyện Ma Nhật Bản: Yami Shibai 7 - Yamishibai: Japanese Ghost Stories 7 Việt Sub (2019)Chuyện Ma Nhật Bản: Yami Shibai 7 - Yamishibai: Japanese Ghost Stories 7 Việt Sub (2019)