Chiếc Đàn Kỳ Diệu - The Flying Machine Việt Sub (2011)Chiếc Đàn Kỳ Diệu - The Flying Machine Việt Sub (2011)