Captain Tsubasa Movie 3: Asu Ni Mukatte Hashire! - Captain Tsubasa 1986 Spring: Run Toward Tomorrow Việt Sub (1986)Captain Tsubasa Movie 3: Asu Ni Mukatte Hashire! - Captain Tsubasa 1986 Spring: Run Toward Tomorrow Việt Sub (1986)